Схема за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19

 Схемата е отворена за кандидатстване от 8.2.2021 г. в 10:00 ч.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2021 г., 16:30 ч.

Препоръчва се заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне  на  процедурата

За платена консултация

или

съдействие за подготовка, подаване и отчитане на проектно предложение, 

можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 

Схема за подбор на проектни предложения с един краен срок!

Схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 е държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.

Общият размер на схемата за безвъзмездната финансова е 51 000 000 лв. национално финансиране със средства от държавния бюджет на Република България.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Няма

До 4% от оборота за 2019 г.

 

Максимален интензитет на помощта

100 %

Преди да решите да кандидатствате с проектно предложение, преценете дали сте допустим кандидат. А допустими кандидати са:

1. Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;

2. Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението.

3. Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване –  чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).- недопустими кандидати съгласно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства от ЕС

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

Компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти,  които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.

Важно: В случай, че разходите бъдат възстановени от доставчиците на услугите в пет годишен срок, считано от датата на плащане на услугата на доставчика или  получени като обезщетение по застрахователно събитие, получената компенсация за тези разходи трябва да бъде възстановена на Министерството на туризма. 

Режим на помощта: държавна помощ 

За платена консултация или съдействие за подготовка и/или отчитане на проектно предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева 

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме FB-logo

Абонамент за новини