Управленско консултиране

Advisors Just In Time е ЕООД с компетентност в различни сфери на бизнеса. Нашата мисия се реализира като точно навреме осигуряваме необходимото експертно съдействие на организациите в постигане на техните корпоративни цели.
 
Областите, в които можем да Ви съдействаме са:
 
-          Корпоративна стратегия и организационно развитие на фирмата
-          Маркетинг и корпоративни комуникации
-          Управление на проекти, вкл. по Оперативните програми на ЕС
-          Финансови и административни системи
-          Човешки ресурси 
 
Управление на качеството  
• Извършване на одити при доставчик (от втора страна) и на вътрешни одити (от първа страна) на въведени стандартизирани системи за управление;
• Обучение на мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление.
• Разработване на стандартизирани системи за управление: на качеството (ISO 9001), по отношение на околната среда (ISO 14001), на информационната сигурност (ISO 27001), на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001), на социалната отговорност (SA8000) и др.; 
  
За допълнителна информация, моля, използвайте Формата за запитване.