Коучинг

Какво е коучинг?

Коучинг не е консултиране, не е обучение, не е наставничество, не е психотерапия.

Коучинг може да се опише като метод, който е насочен към човешката личност, развитието на човешките ресурси и отношения, разработването на цели и стъпки за тяхното постигане, лидерските умения и екипната работа. Този процес помага за постигане на ефективни промени и подобряване на баланса в личния и професионалния живот. Той може да се прилага, както индивидуално, така и групово в различни области от социалния живот.

 • Професионалистите, използващи този процес, дават възможност на индивидуалните и корпоративни клиенти да достигнат своя пълен потенциал.
 • Коучингът подпомага изследването на нужди, мотивация, желания, мисли и умения, които подкрепят отделния човек в постигането на реална и стабилна промяна.
 • В него се използват техники на задаване на въпроси за стимулиране на процеса на мислене и намиране на решения.
 • Наблюдението, слушането и задаването на въпроси помагат за изясняване на ситуацията на клиента.
 • Креативен подход, които включва индивидуална, групова или дистанционна работа с коучинг водещ.
 • Подход, който провокира клиентите към действие, личностно израстване и развиване на компетентности.
 • Чрез него се поддържа безусловно позитивно отношение към клиентите, което означава, че водещият коучинг процеса непрекъснато подкрепя клиента и зачита неговата гледна точка.

  С какъв вид коучинг можема да Ви бъдем полезни:

  Индивидуален коучинг - в личен и професионален аспект
  Екипен коучинг - за повишаване ефективността на екипа

  За допълнителна информация, моля, използвайте Формата за запитване.