Разработване и управление на проекти

Вие:

  • сте работодател или лице, което желае да се възползва от възможностите на оперативните програми?
  • търсите консултант за разработване на проектна документация?
  • търсите изпълнител по договори за консултиране и/или обучение?
  • търсите ръководител за управление на проект?  
Ние ще Ви съдействаме:
  • с консултации за допустимост на кандидата и дейностите;
  • с разработване на проектни предложения по предпочитана от Вас оперативна програма;
  • със съдействие за намиране на партньор/и при кандидатстване и изпълнение на проект;
  • с изпълнение на договори за обучение/я по дейности от Вашия проект;
  • с управление на проекта.

Свържете се с нас

PM_Consulting