Център за професионално обучение / Center for Vocational Education Training

Точно на празникa Богоявление - 06.01.2016 г., Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ инж. Емилияна Димитрова връчи на управителя на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД - г-жа Елена Льондева, Лицензия 2015121273/23.12.2015 г. за Център за професионално обучение!

Центърът за професионално обучение към Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД е одобрен за ДОСТАВЧИК на ОБУЧЕНИЯ по проект "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" - за професионална квалификация и по ключови компетенции

Да си пожелаем успехи и много желаещи да се развиват с нови знания и умения!  

Следете в нашата страница актуална информация за записвания за обучения с или без ваучер. 

Лицензия - 1     Лицензия - 2

 Лицензия   Лицензия