ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

OP HRD - logo

 На 10 май 2017 г. Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД сключи споразумение с Агенция по заетостта за извършване на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности срещу ваучери по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.  

Обученията се провеждат в присъствена форма.  

За ваучери за обучения могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

1. работят на трудов договор по Кодекса на труда.

2. имат завършено средно образование или по-ниска степен.

3. са съгласни за заплатят за своя сметка 15% от стойността на ваучера за обучение.

Таблица с информация за източниците на финансиране на номиналната стойност на ваучера.

Вид обучение

Продължителност най-малко:

Номинална стойност на ваучера

Съфинансиране по ОП РЧР 2014-2020 – 85%

Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%

Професионална квалификация за първа степен

300 учебни часа

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за втора степен

660 учебни часа

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

Професионална квалификация за трета степен

960 учебни часа

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен

200 учебни часа

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен

300 учебни часа

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен

600 учебни часа

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

Ключова компетентност 2 Чужди езици

300 учебни часа

700,00 лв.

595,00 лв.

105,00 лв.

Ключова компетентност 4 Дигитална компетентност

45 учебни часа

250,00 лв.

212,50 лв.

37,50 лв.

За обучения с ваучери не могат да кандидатстват лица:

1. със завършено висше образование

2. безработни (за безработни лица се предоставят ваучери по операция "Обучения и заетост")

3. самоосигуряващи се лица 

За допълнителна информация и заявяване на интерес за включване в група за обучение с ваучери, не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 0884 886 566 или 0878602788

Споделете тази информация с Ваши познати, за да са запознати с възможността да придобият нова квалификация и/или да научат чужд език или усъвършенстват дигиталните си умения.

Можете да заявите интерес за включване в група за обучение към Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД като се свържете с нас на тел.: 0878602788 или 0884886566.