Вътрешно-фирмени тренинги

Вътрешно-фирмените обучения са ефективен начин да се отработят проблемите в организацията и да се развият необходимите умения на хората в нея.  Част от темите, които можем да развием в зависимост от потребностите на организацията-възложител са: 

 • Делова комуникация
 • Умения за работа с клиенти 
 • Работа в екип
 • Справяне с конфликти и управление на кризи
 • Водене на преговори 
 • Лидерство
 • Обучение за обучители и наставници
 • Презентационни умения
 • Управление на човешките ресурси
 • Бизнес-планиране
 • Управление на проекти
 • Ориентация към резултати
 • Стратегическо управление

и други.

Учебните програми се изготвят според изискванията на клиента за продължителност и място, както и според установени потребности на фирмата и обучаемите.

Запитване за вътрешно-фирмено обучение можете да изпратите от тук