Становище на Дирекция Данъчна политика към МФ относно счетоводно отразяване на приходи от правителствено финансиране

 

Можете да изтеглите становището от тук

За абонатите на списание Тита вижте още публикацията: "Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г." от февруарския брой от 2021 г./Издание Данъци и счетоводство, в която е приведена позицията на Дирекция „Данъчна политика“ към МФ относно подхода при счетоводното отчитане на приходи във връзка с финансиране по ПМС 151/03.07.2020 г. и РМС 429/26.06.2020 г., изразена в разяснение № 26-00-833/20 от 12.01.2021 г.