Проект, разработeн от Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД по програма БГ07 Инициативи за обществено здраве, е одобрен за финансиране

Одобрено е проектното предложение на Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" - гр. София  с общ бюджет на проекта 219 268,10 ЕВРО по Мярка 1 "Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани", Компонент 2: Развиване на услуги, базирани в местните общности, и на компетентна работна сила, по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Проектното предложение беше консултирано и разработено през м. април 2015 г. от Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. 

Logo EEAGrants  Logo MH 

28.08.2015 г. 

Референция от ЦПЗ "Проф.Никола Шипковенски" ЕООД

Връзка към Интернет-страницата на проекта