Проект BG16RFOP002-2.073-2288 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Baner-OPIC-2020 

До всички заинтересовани лица

08.07.2020 г., София 

На 06.07.2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 подписа с Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД Административен договор за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 4000 лв., от които 3400 лв. европейско и 600 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.073-2288 е преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.

Начало на проекта: 06.07.2020 г.

Край на проекта: 06.10.2020 г.

 

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2020 © www.advisorsjit.com 

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.