Фирмен профил

 VT
Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД е частна компания, която предлага на своите партньори и клиенти:
· Разработване и управление на проекти
· Семинари и тренинги
· Управленско консултиране
· Обучения за придобиване на професионална квалификация  
 
Нашата мисия е да добавяме стойност за Вас и Вашия бизнес. 

Нашата мисия се реализира чрез:
· Отчитане на потребностите на партньорите и клиентите ни и отговаряне на техните изисквания по отношение на предлаганите обучения и консултантски услуги.
· Прилагане на изпитана методология за организиране и провеждане на обучения и избиране на най-добрите преподаватели и лектори.
· Сътрудничество с партньорите ни при подготовка, изпълнение и управление на проекти за постигане на успешни резултати.
· Създаване на стратегически партньорства за постигане на взаимни ползи.

Успехите, които постигаме, са в резултат интелигентния ни и опитен екип от експерти и практици с допълващи се знания и умения за предлагане на широк спектър от услуги на нашите клиенти.

Управителят на фирмата - г-жа Елена Льондева, е водещ консултант в разработването на финансираните проектни предложения на Свилоцел ЕАД (2 проекта – 2011 г. и 2013 г.) и Кавен Орбико ЕООД по ОП РЧР 2007-2013 (през 2012 г.), ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” (Норвежки финансов механизъм през 2015 г.). Г-жа Льондева е и водещ обучител на вътрешно-фирмени и отворени обучения по личностни умения и управление на проекти (за POHL CONSULTING & ASSOCIATES GmbH, Проджекта ООД, Община Ардино, Община град Добрич, Ресурсен център – гр. София, Българска стопанска камара и др.). 
 
От м.февруари 2016 г. до края на 2018 г. Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД е член на Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) и непряк член на Международната асоциация за управление на проекти (IPMA).
Лого БАУП               Logo IPMA