Възложители

На опита и компетенциите на "Адвайзърс Джъст Ин Тайм" ЕООД от създаването ни през м. април 2015 г. се довериха:

Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" - гр. София - консултантска услуга за разработване на проектно предложение

Лъки Холидей ЕООД - обучителна услуга

Финсис ООД - съдействие за организиране на обучение 

Интегрити Консултинг ООД - обучителна услуга

Крестън Булмар - съдействие за организиране на обучение

Община град Добрич (по спечелена обществена поръчка) - обучителна услуга

и други - за консултации за кандидатстване по Оперативните програми на ЕС