2017-06-06

Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване

Logo 

 Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

има удоволствието да Ви покани на кафе по темата:

Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване”* 

* Наименованието на това събитие е защитено от Закона за авторските и сродните му права 

2 астрономически часа

Договор за счетоводно обслужване 

Защо избрахме тази тема: В последните години българското законодателство и бизнес предявяват редица изисквания към лицата, извършващи счетоводни услуги. На много счетоводители са вменени редица отговорности. Правилно оформеният договор и адекватното заплащане са предпоставка за дългосрочно сътрудничество между счетоводител/счетоводна къща и клиент.

За кого организираме това събитие: Управители и собственици на счетоводни къщи/фирми, счетоводители на свободна практика и всички, които се интересуват от елементите на договорите за счетоводно обслужване. В събитието могат да се включат и потребители на счетоводни услуги, за да са запознати с отговорностите им като възложители/клиенти и какво да очакват от своите доверени счетоводители. 

Място: София, бул. България 58, сграда Жаклин, вх. А (входът е откъм ул. Топли дол), ет. 1, офис 3

Дата: 06.06.2017 г. /вторник/, начало 15:00 часа

14:45 – 15:00 ч. Регистрация

ПРОГРАМА:

Договор за счетоводно обслужване. Същност. Проблемни моменти. Правни последици.

Дискусия.

ВОДЕЩ: адвокат Димитър Митев

Адв. ДИМИТЪР МИТЕВ е завършил Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

1993г. - 1997г. работи като гл.юрисконсулт в Главно управление на данъчната администрация при Министерство на финансите. През учебната 1996/97г. е хоноруван асистент по дисциплината “Данъчно право” в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство. От 1998г. адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Професионално се занимава изключително с консултации по данъчни въпроси и защита по данъчни дела пред административните съдилища и Върховния административен съд.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Специализация през 1995г.във Вашингтон по проблемите на Данъчните съдилища и данъчната политика. Специализация през 1996г.в Лондон по проблемите на акцизното облагане. Специализация през 1996г. в София по прането на мръсни пари.

ПУБЛИКАЦИИ: в-к “Пари”, в-к “Делова седмица”, в-к “Икономически живот”, в-к “Инвестиции”, сп. “Право и икономика”, сп. “Административно правосъдие”

Книги: “Новият данъчен процес”, изд. “Фенея”; Коментар на ДПК, изд. “Пакс – 99”; “Практика на ВАС по данъчни и митнически дела”, изд. “Сиби”; “Практика по административнонаказателни дела на СГС”, изд. “Пакс - 99”, “Софи-Р”, “Нова Звезда”, Коментар на ДОПК, изд. “Пакс – 99”

Такса за участие: 88 лв.

Такса с отстъпка за лоялни клиенти: 70 лв. 

Срок за записване: 01.06.2017 г.

Можете да заплатите участие по банков път:

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Райфайзеннбанк България ЕАД

IBAN: BG98RZBB91551005787040

BIC: RZBBBGSF

Основание: Обучение 06.06.2017

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0884 886566 (Мтел) – лице за контакт: Елена Льондева

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 30 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие 3 дена преди началото на семинара не се възстановяват суми. При отмяна на семинара поради недостатъчен брой участници, сумата ще Ви бъде възстановена изцяло.