2019-01-24

24.01.2019 - Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2019 г. с Валя Василева. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС
 
4 учебни часа

Начало на семинара 09:30 ч.


Място на провеждане: гр. София, 

INTERPED, бул. Драган Цанков 36

Валентина ВасилеваЛектор: Валентина Василева - данъчен консултант Глобал Такс АД 

Такса за участие в семинара:  

1. Ранно записване до 31.12.2018 г.: 90.00 лв. без ДДС

2. Регулярно записване след 01.01.2019. до 23.01.2019 г. - 100.00 лв. без ДДС

Крайната цена е за един участник. 
 Таксата за участие включва:
-4 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси;
-предоставени учебни материали и средства за писане;
-1 кафе-пауза (кафе/чай, минерална вода/, безжичен интернет в залата;
-сертификат за участие.
Срок за записване: до 23.01.2019 г. или до изчерпване на местата
Тематична програма:

Нови моменти в ЗДДС за 2019 г.

Актуални казуси по прилагането на ЗДДС. 

1.Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

2.Изменения  в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС.

3.Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки.

4.Промени в обхвата на освободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС

5.Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима,  начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.

6.Други изменения и допълнения 

7.Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на 
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗДДС – 24.01.2019

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми.

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 или 0878 602788.