2017-10-23

Същност и видове доходи, регулирани от Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Облагане на доходите на местни и чуждестранни лица по СИДДО
8 учебни часа
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
 
Място на провеждане: гр. София, Зала 73, ул. "Княз Борис I" No.73 (картата се отваря в нов прозорец)
 
Десислава КалудоваЛектор: Десислава Калудова - експерт по СИДДО, главен юрисконсулт – дирекция СИДДО, централно управление на НАП 

График на часовете:
Регистрация на участниците: 09.15 - 09.30
Начало на семинара: 09:30 ч.
Обедна почивка: 13.00 - 14.00 ч.
Кафе-паузи: 11.00 - 11.30 ч. и от 15.30 - 16.00 ч.
Край на семинара: 17.30 ч.

 Програма: 
Въведение. Същност на СИДДО.
Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването.
Най-често използвани методи в българските СИДДО.
Случаи на непризнаване на метод за елиминиране на двойното данъчно облагане.

Процедура по взаимно споразумение. Предназначение на процедурата. Условия и срокове за стартиране на процедурата.
Облагане на доходите от Лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО.
Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви.
Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи.

Облагане на доходите от:
- предоставянето на ноу-хау
- предоставяне за използване на търговски марки
- оперативен лизинг
Квалификация на тези доходи по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на посочените доходи.
Облагане на доходите от консултантски услуги. Понятие „възнаграждения за технически услуги“.
Къде попадат доходите от консултантски услуги в СИДДО.
Редуцирано облагане при източника или освобождаване от облагане.

Правила за облагане на директорските възнаграждения на чуждестранни лица по СИДДО. Връзка с вътрешното законодателство.
Процедура за прилагане на данъчните облекчения, предвидени в СИДДО, регламентирана в ДОПК. Условия за стартиране на процедурата.
Доказателства за удостоверяване на основанията за прилагане на СИДДО.
Резултат от процедурата.

Такса за участие за един участник:

Ранна регистрация до 17.10.2017 г.: 160 лв.

Стандартна регистрация след 17.10.2017 г.: 180 лв.

Отстъпки:

Ранна регистрация за лоялни клиенти* и абонати** за новини от Адвайзърс джъст ин тайм - 10% или крайна цена 144 лв.

Ранна регистрация за двама и повече участника - 5% или крайна цена 152 лв.
*Лоялен клиент – физическо или юридическо лице, регистрирано поне веднъж за обучения чрез тази интернет-страница, или клиент, за който е разработвано проектно предложение по Оперативните програми.
**Абонамент за новини от нас можете да направите тук (отваря с в нов прозорец). 
 
В таксата са включени: учебни материали (вкл. средства за писане), 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода), безжичен интернет в залата, сертификат за преминато обучение.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: За преминатото обучение можем да Ви издадем документ на МОН - Удостоверение за разширяване на професионална квалификация Рамкова програма "Е" по професията "Оперативен счетоводител" - за повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 0884 886 566. 
 
Срок за записване: до 20.10.2017 г. или до изчерпване на местата 
 
Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници, или при неотложен ангажимент на лектора в Брюксел.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметката на:
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Такса за семинар СИДДО – 23.10.2017 г.
 
Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми.
 
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
 
За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел) или 0878 602788 (Виваком)
 
Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме FB-logo