2015-11-19

19-21.11.2015 г. - Усъвършенстване на комуникативни умения за успешно екипно взаимодействие
Вътрешно-фирмено обучение