2015-09-15

15.09.2015, София - Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство

6 учебни часа

Онлайн-регистрация

Място на провеждане: гр. София, Хотел Ренесанс, пл. Възраждане 

 

Лектор: Аспасия Петкова - Консултант по социално и здравно осигуряване, работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол" в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол" в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП.

 

График на семинара:

09.15 - 09.30 - Регистрация на участниците 

09.30 - 11.00 - Лекция

11.00 - 11.30 - Кафе-пауза 

11.30 - 13.00 - Лекция

13.00 - 14.00 - Обедна почивка

14.00 - 15.30 - Лекция

15.30 - край на семинара и връчване на сертификати


Детайлна програма:

 

Модул 1: ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2015 Г.

· Промени в Кодекса за социално осигуряване - кръг на осигурените лица, промени във вида на осигуряването, промени в ДЗПО и др.

· Приключване на т.н. „пенсионна реформа" - ново в пенсионирането, в осигурителните вноски, в условията за пенсиониране за различните категории лица и др.

· Нова Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2016 г.

· Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица- подаване на декларации обр. 1, обр. 3, обр. 6 и други.

· Закон за здравното осигуряване - промени 2015 г. Гратисен период до края на 2015 г. за внасяне на задълженията към здравното осигуряване, здравноосигурителен статус, права и задължения.

· Промени в наредбите, касаещи социалното и здравното осигуряване.

· Нова разпоредба за осигурителните книжки.

· Осигурителни права и задължения на работодатели, осигурени и самоосигуряващи се лица.

· Глоби и санкции при нарушаване на разпоредбите по социално и здравно осигуряване.


Модул 2: ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2015 Г.

· Последни промени в Кодекса на труда от 17.07.2015 г.

· Въвеждане на гъвкаво работно време.

· Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа в отрасъл „Растениевъдство" (плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула) - от 1 до 90 дни в годината.

· Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за представяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда.

· Предизвестия и освобождаване на навършили пенсионна възраст.

· Удължаване на работния ден за младежи.

· Отпуски - промени, нови разпоредби, нови изисквания.

· Отпадане на графиците.

· Отпадат задълженията на работодателите да разработват правила по Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

· Сключване и прекратяване на трудовите договори. Сключване на граждански договори, принципи и особености при сключването им. 

· Промени в наредбите, свързани с промените в Кодекса на труда.

· Глоби и имуществени санкции за ръководителите и отговорните длъжностни лица при нарушения и неизпълнение на разгледаните разпоредби по Кодекса на труда, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и др.

· Криминализиране на укриването на данни - затвор и парични глоби за ръководители и длъжностни лица по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

 

Такса за участие в семинара:

1. Ранно записване до 09.09.2015 г.: базова такса 80 лв. (крайна цена)

Отстъпки: 

- За НОВИ клиенти - 5% - 76 лв.

- За ЛОЯЛНИ клиенти - 10% - 72 лв.


2. Регулярно записване след 09.09. до 14.09.2015 г. - 90 лв. (крайна цена) - отстъпка 10% само за лоялни клиенти 


Крайната цена е за един участник. 


Таксата за участие включва 6 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси, предоставени учебни материали и средства за писане, 1 кафе-пауза (кафе/чай, минерална вода/, безжичен интернет в залата, сертификат за участие.


Срок за записване: до 14.09.2015 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.


Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на 

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Райфайзенбанк България ЕАД

IBAN: BG98RZBB91551005787040

BIC: RZBBBGSF

Основание: Семинар КТ и КСО - 15.09.2015 


Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми. 


Онлайн-регистрация


За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел) или 0878 602788 (Виваком)