2015-09-11

11-13.09.2015 г.- Презентационни умения за обучители

Вътрешно-фирмено обучение

За оферта за провеждане на вътрешно-фирмени обучения можете да се свържете с нас за уточняване на заданието - тел. 0884886566 или 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева