2015-12-01

01.12.2015 г. - Специфични въпроси, свързани с годишно приключване и ЗДДС. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС. Промени и практика по прилагане на ДОПК
8 учебни часа
Онлайн-регистрация 
 

Място на провеждане: гр. София, пл. Възраждане 2, Хотел Ренесанс

Лектори: Валентина Василева - данъчен консултант Глобал Такс АД и адв. Димитър Митев

Програма:
09.15 - 09.30 - Регистрация на участниците 
09.30 - 11.00 - Лекция
11.00 - 11.30 - Кафе-пауза 
11.30 - 13.00 - Лекция
13.00 - 14.00 - Обедна почивка
14.00 - 15.30 - Лекция
15.30 - 16.00 - Кафе-пауза
16.00 - 17.30 - Лекция 
17.30 - Край на семинара и връчване на сертификати
 
Детайлна програма

09.00 - 13.00 ч. 

Специфични въпроси, свързани с годишно приключване и ЗДДС.  Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

Валентина Василева – данъчен консултант, Глобал Такс АД 

1.      Въпроси, свързани с годишното приключване и ЗДДС:

·   Корекции на ползван данъчен кредит;

·   Определяне на размера на частичния данъчен кредит.

2.      Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС:

·   Определяне на данъчната основа при сделки с недвижими имоти и МПС;

·   Търговия със стоки, които не пристигат на територията на България;

·   Нови Решения на СЕС по български преюдициални запитвания.

3.      Промени в ЗДДС.

14.00 - 17.30 ч.

 адв. Димитър Митев

І. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

            1. Злободневни  проблеми  от практиката по прилагането на ДОПК.

            2. Проектопромените  в ДОПК през 2015г. (според внесените 3 законопроекта).

            3. Актуални въпроси

 Продължителност: 3 уч. часа

ІІ. Административнонаказателните разпоредби по данъчното законодателство

            1. Обща процедура при налагането на наказания по данъчните закони

         2. Проблеми при прилагането на административнонаказателните разпоредби в данъчните закони

Продължителност: 1 уч. час 

 

Такса за участие в семинара:

1. Ранно записване до 26.11.2015 г.: 120.00 лв. (базова цена)
 Отстъпки: 
- За НОВИ клиенти – 5%.
- За ЛОЯЛНИ клиенти - 10% 
2. Регулярно записване след 26.11. до 27.11.2015 г. - 140.00 лв. (базова цена) - отстъпка 10% само за лоялни клиенти

Крайната цена е за един участник. 
 
Таксата за участие включва 4 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси, предоставени учебни материали и средства за писане, 1 кафе-пауза (кафе/чай, минерална вода/, безжичен интернет в залата, сертификат за участие.

Срок за записване: до 27.11.2015 г. вкл. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на 
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗДДС и ДОПК – 01.12.2015

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми.

Онлайн-регистрация
За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел) или 0878 602788 (Виваком)