2018-11-01

01.11.2018, Пловдив - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018

 ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 6 учебни часа

 Място на провеждане: гр. Пловдив, Зала СРЕДЕЦ, ТПК-Пловдив, ул. Самара 7

Димитър Войнов Лектор: Димитър Войнов - данъчен консултант

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

09:45-10:00ч.

Регистрация на участниците и предоставяне на материали

10:00–11:30ч.

Обучителна сесия

11:30–12:00ч.

Кафе-пауза 

12:00–13:30ч.

Обучителна сесия

13:30–14:30ч.

Обедна почивка

14:30–16:00ч.

Обучителна сесия

16:00–16:30ч.

Кафе-пауза с въпроси и отговори, дискусия по темата на семинара

Тематична програма:

Промени в ЗКПО през 2018 г.

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
-       Данъчно третиране на дивиденти

 Актуална данъчна практика по ЗКПО.                    

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:

- отмяна на регулирането на слабата капитализация
- въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви
въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- други промени

Срок за записване: 30.10.2018 г. или до изчерпване на местата
Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес.

Отзиви от някои участници в нашите семинари за представянето на лектора:

"Изключителен професионализъм и опит, които притежава и най-важното умението да обяснява достъпно и без нищо излишно"

"Лекторът е добре ерудиран и изчерпателен в обясненията си"

"Прекрасен семинар, лектор и доста добри обяснения на промените в ЗКПО"

"Когато си дошъл да си изясниш нещата и си тръгваш със 100% яснота, значи лекторът си е свършил работата."

"Изключително висока компетентност на лектора. Поднасяне на материята по много разбираем и приятен начин."

"С удоволствие препоръчвам семинарите, водени от г-н Войнов, на всички колеги" 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗКПО – 01.11.2018

Такса за участие:

1. Ранно записване и заплащане на такса до 22.10.2018 г. вкл. – 108 лв. без ДДС (129,60 лв с ДДС)

2. Регулярно записване и заплащане на такса след 22.10.2018 г. до 30.10.2018 г. - 120лв без ДДС (144 лв с ДДС)

Крайната цена е за един участник.

Таксата за участие включва:

- 6 уч. часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,
- предоставени учебни материали и средства за писане,
- 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода, сладки),
- безжичен интернет в залата,
- сертификат за участие. 

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпили Регистрационна форма и плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в събитието до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата за участие минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в събитието след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на събитието не се възстановяват суми. При отмяна на събитието по вина на организаторите изцяло ще Ви бъде възстановена таксата за участие.

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0877 845506 или 0878 602 788 (Виваком) или e-mail: seminars@advisorsjit.com – лице за контакт: Магдалена Бояджиева или Радослава Топалова

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбукза да сте информирани навреме FB-logo