Професии

Лицензия No.:

2015121273 / 23.12.2015

Наименование:

ЦПО към Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Предлагани професии и специалности от Центъра за професионално обучение:

Код професия

Професия

Код специалност

Специалност

СПК

Дата на лицензиране

341020

Продавач - консултант

3410201

Продавач - консултант

втора

23.12.2015 г.

341040

Търговски представител

3410401

Търговия на едро и дребно

трета

23.12.2015 г.

342020

Сътрудник в маркетингови дейности

3420201

Маркетингови проучвания

втора

23.12.2015 г.

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

трета

23.12.2015 г.

345040

Сътрудник в бизнес - услуги

3450401

Бизнес - услуги

втора

23.12.2015 г.

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

втора

23.12.2015 г.

345120

Икономист

3451201

Индустрия

трета

23.12.2015 г.

345120

Икономист

3451202

Търговия

трета

23.12.2015 г.

345120

Икономист

3451204

Икономика и мениджмънт

трета

23.12.2015 г.

482040

Организатор Интернет приложения

4820401

Електронна търговия

трета

23.12.2015 г.

811010

Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

трета

23.12.2015 г.

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

Организация на туризма и свободното време

трета

23.12.2015 г.

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120102

Селски туризъм

трета

23.12.2015 г.