2017-06-10

10.06.2017 г. - Стратегии за ефективно управление на времето

time 

Къде: гр. София, ул. Ралевица 101, партер, Учебен център на Адвайзърс джъст ин тайм

Кога: 10.06.2017 г. /събота/ от 10.00 ч. до 15.30 ч. /6 уч.часа/

Какви теми съдържа това обучение?

  • Моите лични и професионални цели и влиянието на фактора Време върху тях
  • Времето като ресурс и ползи от ефективното използване на този ресурс
  • Моят ден такъв какъвто е и какъвто бих искал/а да бъде
  • Важно срещу спешно и с кое да се захвана най-напред, за да постигна целите си
  • Кои са „крадците" на моето време и как да се справя с тях
  • Стратегии и техники за оползотворяване на времето
  • Важността на баланса работа-свободно време

Кой ще е лектор: Елена Льондева - консултант организационно развитие, управител на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Такса за участие: 60 лв. 
Отстъпки: за 2-ма и повече участници от една фирма - 10 % отстъпка от таксата.

Специална цена за лоялни клиенти и абонати за безплатни новини от www.advisorsjit.com - 50 лв. на участник
*Лоялен клиент e физическо или юридическо лице, регистрирано поне веднъж за обучения чрез този сайт, или клиент, за който е разработвано проектно предложение по Оперативните програми.

Таксата включва: участие в обучението, учебни матерали, две кафе-паузи, сертификат

Краен срок за записване и плащане: 07.06.2017 г. или до изчерпване на местата. След тази дата таксата за участие е 70 лв.

Обучението може да бъде проведено и като вътрешно-фирмено.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на:
Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787049
BIC: RZBBBGSF
Основание за превода: Семинар Управление на времето - 10.06.2017 г. 

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 30 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие 3 дена преди началото на семинара не се възстановяват суми. При отмяна на семинара поради недостатъчен брой участници, сумата ще Ви бъде възстановена изцяло.

За допълнителна информация и записвания:
Елена Льондева: 088 488 6566