2017-06-23

Стандартът БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти

 

 Logo

 

 Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

има удоволствието да Ви покани за участие в обучение на тема:

„Стандартът БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти”

Място: София, залата ще бъде уточнена допълнително в зависимост от броя на участниците

Дата: 23.06.2017 г., начало 09:30 часа

Международният стандарт ISO 21500:2012 е първият от поредицата стандарти за управление на проекти, предоставящ комплексно ръководство за принципите и практиките, които са важни и влияят върху успешното изпълнение на даден проект. Познаването на основните елементи, които управлението на проекти включва, се превръща в задължително условие за всеки, който иска да прави успешен бизнес.

Стандартът е предназначен за използване в различни сектори и се отнася за всякакъв тип проекти. Той е създаден, за да послужи дори на тези, които нямат задълбочени познания в областта на управлението на проекти.

Лектор на обучението ще бъде Елена Льондева, експерт в сферата на разработване и управление на проекти, както и в сферата на управление на хора. Тя ще запознае участниците с описаните в стандарта основни концепции и процеси, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти.

ПРОГРАМА:

09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 - 10:00

Стандартите в областта на управление на проекти – роля на националния орган за стандартизация. Представяне на БИС/ТК 106 „Управление на проекти, програми и портфолио”.

10:00 – 10:30

Проектите и тяхното управление. Преглед на добрите световни практики за управление на проекти. 

10:30 – 11:00

Кафе-пауза

11:00 – 12:30

Въведение в стандарта за управление на проекти ISO 21500:2012. Тематични групи на стандарта. Интегриране. Заинтересовани страни. Обхват. Ресурси. Време. Разходи. Рискове. Качество. Доставка. Комуникации.

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Преглед на процесите в управлението на заинтересованите страни в проекти, съотнесени към тематични групи: Интегриране. Заинтересовани страни. Обхват. Ресурси и Време.

15:00-15:30

Кафе-пауза

15:30-17:00

Процеси за управление на проекти, съотнесени към тематични групи: Разходи. Рискове. Качество. Доставки. Комуникации.

17:00

Въпроси и отговори. Закриване на обучението 

Такса за участие в обучението: 120 лв.

Отстъпки:

- За 2-ма и повече участници - 10%

- За ЛОЯЛНИ клиенти и абонати за новини от сайта ни - 20%

Цената включва материалите за обучението, 2 кафе-паузи (кафе/чай, вода, дребни сладки и соленки), Сертификат за участие.

Таксата за участие се превежда по банков път:

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Райфайзеннбанк България ЕАД

IBAN: BG98RZBB91551005787040

BIC: RZBBBGSF

Основание: Обучение ISO 21500:2012

 За повече информация – Елена Льондева, тел. 0884886566

 Обучението може да бъде проведено и като вътрешно-фирмено.

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 30 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие 3 дена преди началото на семинара не се възстановяват суми. При отмяна на семинара поради недостатъчен брой участници, сумата ще Ви бъде възстановена изцяло.