Актуален график по ОПИК и ОП РЧР

График на отворените и предстоящи процедури по ОПИК и ОП РЧР за 2017г. (актуализиран към 25.04.2017 г.) - можете да изтеглите от тук. 

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения, както и при интерес за партньорство при изпълнение на проект по процедурите, можете да се свържете с нас на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева