Свободни позиции за работа

Организатор обучения по договор за стажуване за 6 месеца с опция за продължаването му като постоянен трудов договор 

Мениджър отдел Маркетинг по договор за стажуване за 6 месеца с опция за продължаването му като постоянен трудов договор