Свободни позиции за работа

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД обявява свободна позиция по проект "Младежка заетост", финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Мениджър на отдел Управление на проекти