За Елена Льондева

 

Elena LyondevaНад 27 години опит в сферата на обученията, неправителствения сектор и реалния бизнес, треньор на групово-динамичен тренинг, сертифициран кариерен консултант и консултант по организационно развитие на микро-, малки и средни предприятия. 

Лектор на модул "Поведенчески елементи" в курсове на Проджекта ООД за подготовка за сертифициране за ниво C и D на IPMA (International Project Management Association) от 2008 г.

Лектор на обучения през 2012 г, по темите Стратегическо управление, Ориентиране към резултати и Управление на знанието в организациите по проект на БСК "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по региони и браншове",финансиран от ЕСФ и ОП РЧР.

Участвала е в разработването на учебните материали за обученията по подготовка за сертифициране за нива C и D на IPMA. Провела е също така и обучение по подготовка за сертифициране за нива C и D на IPMA, Модул 2 за НАП.

Консултант за разработване на проектни предложения по Оперативните програми на ЕС и Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. 

Учредител и председател на Сдружение Коучинг България от 2006 г. 

Член на Българска асоциация по управление на проекти от 2007 г.

Квалификации:

GCDF - Global Career Development Facilitator
Магистър Бизнес администрация - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Магистър специалност Начална педагогика - Софийски Университет „Св.Климент Охридски" 

Допълнителни квалификации:
Генерален Мениджмънт - Програма за международен Know-how трансфер към Федералната стопанска камара на Австрия (WIFI-Austria) с насоченост в областта на Бизнес стратегиите, Модерни инструменти на Маркетинг мениджмънт и Контролинг
Рекламна дейност - Факултет по журналистика и масови комуникации СУ "Св.Климент Охридски"
Треньор на групово-динамичен тренинг и организационно поведение -  Център за развитие "Топ-Консулт" съвместно с Международно висше бизнесучилище - Българо-датски департамент
Експерт в Център за оценяване (асесмънт център) - Център за развитие "Топ-Консулт"