Членство на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД в организации

От м. февруари 2016 г. Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД е редовен член на Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) и косвен член на Международната асоциация за управление на проекти (IPMA) 

Лого БАУП            Logo IPMA

 

Сертификат за 2018 г.  


От м. Ноември 2016 г. Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД е член на Български институт по стандартизация (БИС)

 

Удостоверение за членство