Добре дошли в страницата ни!

Тук можете да намерите актуална информация за:
отворени и предстоящи покани по Оперативните програми и други източници на финансиране, предстоящи обучения и възможности за участие в тях, както и актуални новини за дейността ни.


Семинар за жените в бизнеса 

 


ЗКПО 20.12.2016  Към 01.12.2016 г. са налични 6 свободни места за семинара на 20.12.2016 г. в гр. Пловдив. 

 


ISO 21500:2012Обучение по БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти

 


 

OP HRD - logo

Покани за подаване на проектни предложения по ОП Развитие на човешките ресурси 

Развитие на социалното предприемачество - Краен срок за подаване на проекти: 05.01.2017 г. 


Очаквайте публикуване на покани за подаване на проектни предложения по процедури за безвъзмездна финансова помощ:
Обучения за заети лица
Транснационални партньорства  
Специфични обучения за заети лица
Дунавски партньорства за заетост и растеж 
Гъвкави възможности за заетост и обучения в предпиятия с променлив интензитет на дейността 
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи


Logo OPIC S

 

Покани за подаване на проектни предложения по ОПИК 2014-2020


 Ако желаете да получавате първи информация за отворени процедури за безвъзмездна финансова помощ или обучения, пишете ни или се абонирайте за новини от нас! 


Advisors Just In Time Ltd. е редовен член на: